Luang Pu Waen – Lp Plien- Lp Prasit 3 Alahan lừng lẫy của Chiang Mai

Đối với 1 nhà sưu tầm bùa cổ dòng chánh thống của Phật Giáo Nam Tông Thái Lan chắc chắn ai cũng có những vị thầy yêu kính trong trái tim họ. Mối nhân duyên này thật khó lý giải bằng những ngôn từ thông thường. Mặc dù các thầy đã về cỏi phật từ … Đọc tiếp Luang Pu Waen – Lp Plien- Lp Prasit 3 Alahan lừng lẫy của Chiang Mai